05.07.2018 Değişiklik Tebliği işlenmiş güncel 2013 SUT
EK 2A AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ (Yür. 29.06.2016)
EK-1A AYAKTA TED. HEK. VE DİŞ HEK MUA KAT PAY. ALIN KRN HAST LİST.
EK-1B YENİ-HAST. SUN. HİZM. VE İLAVE ÜCR. GÖST. BELGE (Yürürlük 01.05.2013)
EK-1C İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ
EK-1D ACİL HALİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLG. FORMU ( Yür.15.02.2018 )
EK-2A-1 SAĞLIK KURUM ve KURULUŞ AYAK. TED. SINIF LİST. (Yür.29.06.2016)
EK-2A-2 AYAKTA İLAVE İŞLEMLER LİSTESİ
EK-2B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ (Yürürlük 05.07.2018) - KARŞILAŞTIRMALI
EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ (Yürürlük 05.07.2018) - KARŞILAŞTIRMALI
EK-2C-1 İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ
EK-2D-1 YENİ -POZİT. EMİ.TOM. (PET) GÖR. KLİNİK UYG.(Yür 10.04.2014)
EK-2D-2 YENİ -FİZİK TED.VE REH. TANI LİST( Yür-01.10.2014 )
EK-2D-3 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULAMA LİSTESİ
EK-2D-4 İNT.NÖROMON.İŞL.AYR.FAT.İŞ.LİS.
EK-2E-1 YURT DIŞINA TEDAVİYE GÖNDERİLECEKLERE İLİŞKİN
EK-2E-2 YURT DIŞI TETKİKE İLİŞKİN SAĞLIK KURULU RAPORU
EK-2E-3 YURT DIŞI TEDAVİ TETKİK İÇİN HASTA İZLEME ÇİZELGESİ
EK-2F HASTA SEVK FORMU
EK-2G İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK İŞLEMLER LİSTESİ (Yürürlük 05.07.2018)
EK-2Ç DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
EK-2Ç-1 DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
EK-2Ç-2 YENİ-DİŞ TEDAVİLERİ KONTROL FORMU ( Yürürlük 25.07.2014)
EK-2Ç-3 TANIYA DAYALI ORTODONTİK TEDAVİ KONTROL FORMU
EK-3A YENİ-BİRDEN FAZ. BRŞ. KUL.TIB. MALZM.(Ek-Yür. 01.10.2014)
EK-3B KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN TIBBİ MALZEMELER
EK-3B-1 İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER
EK-3B-2 KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİ MALZEMELER
EK-3C AYAKTA TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER
EK-3C-1 YENİ- TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER (Yür.01.01.2015)
EK-3C-2 YENİ - EKST. ALT VE ÜST PROT. ORT(Yür.01.01.2015)
EK-3C-3 DİĞER PROTEZ ORTEZLER
EK-3C-4 TIBBİ SARF MALZEMELER
EK-3C-5 YENİ -ÖZEL HAL. KARŞ. TIBBİ MALZM. (Yür.-01.01.2015)
EK-3D GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER
EK-3E-1 YENİ OMURGA CERRAHİSİ (Yürürlük 18.03.2014)
EK-3E-2 YENİ- BEYİN CERRH. KRANİAL CERR. (Yür. 01.10.2014)
EK-3F-1 YENİ -ORT.VE TRAVM. BRA. ARTROPLASTİ (Yür. 01.07.2015)
EK-3F-2 YENİ-ORT. VE TRAV. BRANŞ ART.( Yür. 01.10.2014)
EK-3F-3 YENİ ORT VE TRAV BRANŞ. TÜMÖR REZ (Yür.14.10.2014)
EK-3F-4 YENİ-ORT VE TRAV BRŞ TRAV VE REK (EK-Yürürlük 01.10.2014)
EK-3G YENİ-GÖZ SAGLIGI VE HASTALIKLARI (Yürürlük 01.10.2014)
EK-3H YENİ-KARDİYOLOJİ (Yür 01.10.14)
EK-3I YENİ-KALP DAMAR CERRAHİSİ (Yürürlük 01.10.2014)
EK-3J YENİ-KBB (Yürürlük 01.08.2013)
EK-3K YENİ-KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM (Yürürlük 01.08.2013)
EK-3L YENİ-ÜROLOJİ (Yürürlük 01.08.2013)
EK-3M YENİ-RAD. BRANŞ. VE ENDO.GİR İŞL(Yürürlük 01 10 2014)
EK-3N-1 YENİ- ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU ( Yürürlük 01.08.2014)
EK-3N-2 YENİ XENOGREFT ÜRÜN GRUBU (Yürürlük 14.10.2014)
EK-3N-3 SENTETİK GREFT ÜRÜN GRUBU (EK-Yürürlük 01.08.2014)
EK-3O HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BRANŞI (EK-Yürürlük 01.08.2013)
EK-3P NEFROLOJİ BRANŞI (EK- Yürürlük 01.08.2013)
EK-3R YENİ-GASTROENTEROLOJİ BRANŞI (EK-Yürürlük 01.10.2014 )
EK-3S YENİ GÖĞÜS HAST.VE GÖĞÜS CERR. BRANŞ. (EK-Yür. 01.10.2014 )
EK-3T YENİ ANES. REAN. VE AĞRI TED. BRANŞ (Yür.-01.10.2014)
EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (05.07.2018 tarihinden geçerli)
EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ
EK-4-B HAST. ÖZEL (DOĞUŞTAN MET. HAST., KİSTİK FİBROZİS VE İNEK SÜTÜ ALERJİSİ) DİYET ÜRÜNLERİ İLE TIBBİ MAMALAR LİSTESİ (05.07.2018 tarihinden geçerli)
EK-4-C-YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ
EK-4-D HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ
EK-4-E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ
EK-4-F AYAKTA TED. SAĞ.RAP (Uzm. Hek. Rap. Sağ. Kur. Rap.) İLE VER. İLAÇLAR
EK-4-G SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ
EK-4-H HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ (05.07.2018 tarihinden geçerli)
EK-4-Ç TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ