9 Eylül 2017 Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete'den Alınmıştır)
9 Eylül 2017'den geçerli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) metni
EK-1A AYAKTA TED. HEK. VE DİŞ HEK MUA KAT PAY. ALIN KRN HAST LİST.
EK-1B YENİ-HAST. SUN. HİZM. VE İLAVE ÜCR. GÖST. BELGE
EK-1C İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ
EK-2A AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ (Yür. 29.06.2016)
EK-2A-1 SAĞLIK KURUM ve KURULUŞ AYAK. TED. SINIF LİST.
EK-2A-2 AYAKTA İLAVE İŞLEMLER LİSTESİ
EK-2B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
EK-2C-1 İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ
EK-2D-1 YENİ -POZİT. EMİ.TOM. (PET) GÖR. KLİNİK UYG.
EK-2D-2 YENİ -FİZİK TED.VE REH. TANI LİST
EK-2D-3 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULAMA LİSTESİ
EK-2D-4 İNTRAOP NÖROMONİTORİZASYON” İŞL. AYRICA FAT. İŞ. LİST.
EK-2E-1 YURT DIŞINA TEDAVİYE GÖNDERİLECEKLERE İLİŞKİN
EK-2E-2 YURT DIŞI TETKİKE İLİŞKİN SAĞLIK KURULU RAPORU
EK-2E-3 YURT DIŞI TEDAVİ TETKİK İÇİN HASTA İZLEME ÇİZELGESİ
EK-2F HASTA SEVK FORMU
EK-2Ç DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ
EK-2Ç-1 DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
EK-2Ç-2 YENİ-DİŞ TEDAVİLERİ KONTROL FORMU
EK-2Ç-3 TANIYA DAYALI ORTODONTİK TEDAVİ KONTROL FORMU
EK-3A YENİ-BİRDEN FAZ. BRŞ. KUL.TIB. MALZM.(Ek-Yür. 01.10.2014)
EK-3B KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN TIBBİ MALZEMELER
EK-3B-1 İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER
EK-3B-2 KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİ MALZEMELER
EK-3C AYAKTA TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER
EK-3C-1 TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER
EK-3C-2 EKST. ALT VE ÜST PROT. ORT
EK-3C-3 DİĞER PROTEZ ORTEZLER
EK-3C-4 TIBBİ SARF MALZEMELER
EK-3C-5 ÖZEL HAL. KARŞ. TIBBİ MALZEMELER
EK-3D GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER
EK-3E-1 OMURGA CERRAHİSİ
EK-3E-2 BEYİN CERRH. KRANİAL CERR.
EK-3F-1 ORT.VE TRAVM. BRA. ARTROPLASTİ
EK-3F-2 ORT. VE TRAV. BRANŞ ART.
EK-3F-3 ORT VE TRAV BRANŞ. TÜMÖR REZ
EK-3F-4 ORT VE TRAV BRŞ TRAV VE REK
EK-3G GÖZ SAGLIGI VE HASTALIKLARI
EK-3H KARDİYOLOJİ
EK-3I KALP DAMAR CERRAHİSİ
EK-3J KBB
EK-3K KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM
EK-3L ÜROLOJİ
EK-3M RADYOLOJİ BRANŞ. VE ENDO.GİR İŞL
EK-3N-1 ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU
EK-3N-2 XENOGREFT ÜRÜN GRUBU
EK-3N-3 SENTETİK GREFT ÜRÜN GRUBU
EK-3O HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BRANŞI
EK-3P NEFROLOJİ BRANŞI
EK-3R GASTROENTEROLOJİ BRANŞI
EK-3S GÖĞÜS HAST.VE GÖĞÜS CERR. BRANŞ.
EK-3T ANES. REAN. VE AĞRI TED. BRANŞ
EK-4A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (SGK 26.07.2017 tarihli duyuru ekidir)
EK-4B Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Mamalar (SGK 26.07.2017 duyuru ekidir)
EK-4C Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (21.04.2015 SGK Duyuru Ekidir. Değişiklikler yayınlanmakta,güncel hali yayımlanmadı.)
EK-4D HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ (10.02.2017 tarihli SGK duyuru eki)
EK-4E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ
EK-4F AYAKTA TED. SAĞ.RAP (Uzm. Hek. Rap. Sağ. Kur. Rap.) İLE VER. İLAÇLAR
EK-4G SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ
EK-4H HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ (SGK 26.07.2017 SGK duyuru ekidir.)
EK-4Ç TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ