HKS
Hizmet Kalite Standartları
Mali
Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve ekleri (5 Temmuz 2018)
Ücretli Hastalar Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (01 Şubat 2018)
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamındaki Kamu Sağlık Hizm. Fiyat Tarifesi (01 Şubat 2018)
Kamu Destekli Araştırma Hastaları Fiyat Listesi
Özel Sektör Destekli Araştırma Hastaları Fiyat Listesi (01 Şubat 2018)
Sağlık
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Yeni Sağlık Raporları Yardım Videoları
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsültasyon Hizmetleri Yönergesi
Konsultasyon Formu
T.C. Sağlık Bakanlığı SARS Hastalığı Genelgesi
EÜTF. Hastanesi Emzirme Politikası
T.C. Sağlık Bakanlığı Hepatit-A Hastalığı Bilgilendirmesi
Bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemi
İnsan Kaynakları
Sıkça Sorulan Sorular
Hususi (Yeşil) Pasaport Formu
İlişik Kesme Belgesi ( 657 - 4B )
İlişik Kesme Belgesi ( İŞÇİ )
Kurum içi yer değişikliği Bilgi Formu
Yurt içi - Yurt Dışı Görevlendirme Formu
Diğer
Temel İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi
EÜTF Hastanesi Tehlikeli Madde Güvenlik Çizelgesi
Sağlık Kurulu Raporu Örneği
İlaç Kullanım Raporu Örneği
Bilgi Edinme Başvuru Formu
İleri Tetkik İşlemi Gerektiren Ani Acil Hallere İlişkin Esaslar
DİE Ölüm Bildirim Fişlerinin Doldurulması (sunum)
RXMediaPharma 2017 Bireysel kurulum (Güncellemeler kullanıcı tarafından yapılmalıdır!)
RXMediaPharma 2018 Network sürümü (Sadece hastane ağında çalışır, güncellemeler sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır)
Tetkik grubu ameliyat olan, rapor yazılması gereken işlemler
SGK etkin madde kodlarının ticari isimleriyle eşleştirilmiş listesi(03.01.2011)
İlaç Raporlarında Önemli Değişiklik (10.01.2011)
Etkin Madde Kodları (29.11.2011)
Teşhis Kodları (13.12.2011)
Teşhis-Tanı Eşleşme Listesi (16.12.2011)
ÖNEMLİ: Patoloji sonucu olması gereken cerrahi ve girişimsel işlemler listesi
ÇASAGÜB
Anabilimdalları
Laboratuvarlar
Teknik Birimler
Diğer Birimler (morg, çamaşırhane vb.)
KKD Listesi 04.05.2016